EL RINCON DE ANACOBERO !! W W W . S O N A F R O L A T I N O . C O M

.

.

.

.


ARTISTA : BANDERAS

ALBUM : THE FIRST SINGLE

AÑO : 2016


TEMAS : 

01. TEMA DE BANDERAS

02. BANDERAS MAMBOMUSICOS : 

PIANO - KAZUMA KOSEKI

VOCAL - YOSHIAKI HAGIYA

CHORAS , PERCUSSION - YASUJI

CHORAS , PERCUSSION - TINNEN

BASS - MASSAKI OTOMO

CONGA - DATEGEN

BONGO - IZPON

TIMBALES - TAKESHI OGAWA

TROMBONE - MASAYUKI NAKAYAMA

SAXOPHONE - ICHIROU

TRUMPET - NAOHITO ´ TEMJIN ´ YOMODA
WWW.SONAFROLATINO.COM

.

.